German Shepherd ในความทรงจำ

The dog is a good friend 
ความน่ารัก ความซื่อสัตย์ และความแสนรู้ของสุนัข เป็นความผูกพันอยู่ในใจให้หลงรั กสุนัขตลอดมา   

Powered by MakeWebEasy.com